Thủ tưởng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long

Ngày 07/9/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 1050/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương Đọc tiếp…

Call Now ButtonLiên hệ hỗ trợ!