Bến Tre sẽ phát huy hơn nữa tinh thần Đồng Khởi năm 1960, làm nên cuộc “Đồng Khởi mới” trong giai đoạn mới, viết tiếp những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.
Chia sẻ với DĐDN, Bí Thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi cho biết, Bến Tre sẽ phát huy hơn nữa tinh thần Đồng Khởi năm 1960, làm nên cuộc “Đồng Khởi mới” trong giai đoạn mới, viết tiếp những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.
Theo ông Phan Văn Mãi, trong giai đoạn 2021 -2025, tỉnh Bến Tre sẽ tập trung phát triển nông nghiệp sạch, phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng. Huy động các nguồn lực để phát triển Bến Tre về hướng Đông, trong đó tỉnh tập trung phát triển các ngành kinh tế biển, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế… để xây dựng và phát triển Bến Tre nhanh, bền vững.
– Thưa ông, chiến lược phát triển về hướng Đông được Bến Tre đặt ra như thế nào?
Phát triển Bến Tre về hướng Đông là chủ trương hoàn toàn mới, với ý nghĩa sẽ quyết định sự phát triển đột phá cho Bến Tre trong giai đoạn tới. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tỉnh ủy Bến Tre đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển Bến Tre về hướng Đông giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
Phát triển về hướng Đông nhằm tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Bến Tre. Đặc biệt là phát triển toàn diện kinh tế – xã hội vùng biển, thúc đẩy tích cực cho sự phát triển của cả khu vực, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới biển. Gắn kết liên kết vùng ĐBSCL và TP. HCM qua tuyến hành lang ven biển, mở ra không gian phát triển mới, rộng hơn.
– Vậy, những công việc cụ thể sẽ được Bến Tre triển khai ngay nhằm thực hiện chiến lược này là gì, thưa ông?
Năm 2021, Bến Tre sẽ hoàn thành quy hoạch toàn diện khu vực 3 huyện ven biển (Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú) trong tổng thể quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tỉnh hoàn thành xây dựng đề án tuyến đường ven biển và hành lang kinh tế ven biển, cảng nước sâu và các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư… Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 sớm hoàn thành để tạo quỹ đất phát triển.

Bến Tre cũng triển khai đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm khu vực biển, hoàn chỉnh giai đoạn 1 tuyến đường ven biển kết nối Bến Tre và Tiền Giang và Trà Vinh, kết nối giao thông thông suốt từ TP Bến Tre đến khu vực biển. Tỉnh sẽ nâng cấp cảng Giao Long, nghiên cứu triển khai đầu tư cảng nước sâu. Cùng với việc tập trung đầu tư các dự án năng lượng sạch, tỉnh sẽ hình thành một số khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp vùng biển. Nuôi trồng và khai thác thủy sản sẽ được đầu tư mạnh, với hơn 4.000 ha nuôi tôm biển công nghệ cao. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng…
– Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đặt mục tiêu đến năm 2025, Bến Tre sẽ phát triển ở nhóm khá của ĐBSCL, đến năm 2030 là nhóm khá của cả nước. Để thực hiện mục tiêu này, Bến Tre sẽ tập trung vào những giải pháp gì thưa ông?
Để đưa Bến Tre phát triển nhanh và bền vững, tỉnh Bến Tre đă đã đưa ra các nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ đột phá, gồm:
Thứ nhất, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nghiên cứu và ban hành các chính sách mới, phù hợp với điều kiện của địa phương, để huy động được các nguồn lực cho phát triển.
Thứ hai, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài ngân sách để đầu tư phát triển hạ tầng, trước hết là hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ công nghiệp, du lịch, hạ tầng số. Trong đó, quyết tâm huy động nguồn lực để hoàn thành giai đoạn 1 tuyến động lực ven biển, kết nối TP. HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre và các tỉnh ĐBSCL nhằm mở một trục mới, không gian mới cho sự phát triển của tỉnh.
Thứ ba, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, theo tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh. Trong đó, quan tâm đến nhân lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nhân lực quản lý trong hệ thống chính trị cũng như quản lý trong các hợp tác xã, doanh nghiệp.
– Xin cảm ơn ông!

Nguồn: https://enternews.vn/ben-tre-dinh-huong-phat-trien-kinh-te-huong-dong-190361.html

Categories: Tin tức

Call Now ButtonLiên hệ hỗ trợ!