UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1010/UBND-XDĐT về việc Báo cáo tình hình triển khai dự án sân golf trên địa bàn thành phố Cần Thơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 29/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư sân golf Cồn Ấu (Cần Thơ) sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý I/2021. Tuy nhiên đến nay dự án sân golf Cồn Ấu vẫn chưa khởi công xây dựng, UBND thành phố Cần Thơ đã đề xuất tiến độ đến tháng 11/2021.

Nơi thực hiện dự án sân golf Cồn Ấu.

Theo Quyết định 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ dự án sân golf Cồn Ấu có diện tích 77,31ha, tại khu vực Cồn Ấu, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Vốn đầu tư dự án là 1.139.501.660.000 đồng. Mục tiêu là đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf 18 lỗ. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm. Tiến độ thực hiện: Giai đoạn xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình là sau 30 tháng kể từ ngày phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư. Hoàn thành và đưa vào sử dụng toàn bộ dự ánquý I/2021. Giai đoạn vận hành từ năm 2021 đến năm 2069.
Công văn UBND thành phố Cần Thơ cho biết sau khi chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt, nhà đầu tư đã triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổng diện tích khu dự án theo quyết định chủ trương đầu tư là 77,31ha. Tuy nhiên, trong quá trình đo đạc thực tế, diện tích khu đất dự án là 80,37ha, trong đó, đất nhà nước quản lý chủ yếu là sông ngòi, kênh rạch là 9,54ha, đất cần thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 70,83ha.
Đến nay, tổng diện tích đất đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho là 64,45ha/80,37ha toàn dự án, đạt khoảng 80,19%. Nhà đầu tư đã tạm ứng tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho thành phố với tổng số tiền là 502,41 tỷ đồng. Hiện nay, số hộ còn lại ảnh hưởng dự án là 32 hộ, đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án (tương đương 6,38ha). UBND thành phố Cần Thơ đã giao UBND quận Cái Răng xem xét, thống nhất vị trí nền tái định cư (51 nền) để hoàn tất việc bố trí tái định cư cho các hộ dân. Dự kiến tháng 11 năm 2021 sẽ hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.
Về việc tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng: Theo Quyết định chủ trương đầu tư 645/QĐ-TTg ngày 29/5/2918 của Thủ tướng Chính phủ, tiến độ thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng toàn bộ dự án sân golf Cồn Ấu là quý I/2021. Hiện nay, dự án còn trong giai đoạn thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chưa thực hiện xong thủ tục về đất đai, xây dựng.

Dự án sân golf Cồn Ấu giữa sông Hậu.

Về việc tuân thủ quy định về môi trường: Nhà đầu tư đang chuẩn bị hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường và điều chỉnh Quyết định số 955/QĐ-BTNMT ngày 26/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Sân golf và Khu biệt thự Cồn Ấu, quy mô 102ha” tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Về ký quỹ nhà đầu tư chưa thực hiện chưa ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định.
UBND thành phố Cần Thơ cho biết về tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là giai đoạn xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình sau 30 thàng kể từ ngày phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư. Như vậy, tính 30 tháng theo Quyết định số 645/QĐ-TTg thì đến ngày 29/11/2021 dự án hoàn thành (còn khoảng 8 tháng nữa là hết tiến độ). Còn tính quý I/2021 theo Quyết định số 645/QĐ-TTg thì dự án hết thời gian thực hiện.
Theo đó, UBND thành phố Cần Thơ đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư chọn phương án 30 tháng kể từ ngày phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư để tính tiến độ dự án.

Huỳnh Biển

Nguồn : https://baoxaydung.com.vn/can-tho-de-xuat-tien-do-du-an-san-golf-con-au-den-thang-112021-302319.html

Call Now ButtonLiên hệ hỗ trợ!