HĐQT Kienlongbank bổ nhiệm 3 phó tổng giám đốc gồm ông Trần Ngọc Minh, ông Nguyễn Văn Minh và ông Võ Quốc Lợi.
Thông báo của Kienlongbank cho biết việc bổ nhiệm mới 3 phó tổng giám đốc nhằm củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức của ban điều hành, tăng cường và đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh, tiến tới chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình ngân hàng số theo định hướng chiến lược giai đoạn 2021-2025. Các nhân sự bổ nhiệm phó tổng giám đốc là những nhân sự lãnh đạo trẻ, có chuyên môn cao và đã từng giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức lớn, uy tín tại Việt Nam. 
Ông Trần Ngọc Minh sinh năm 1984, là thạc sĩ kinh tế Học viện Ngân hàng, có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng. Ông Nguyễn Văn Minh sinh năm 1977, cử nhân điện tử viễn thông, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, có kinh nghiệm 20 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Ông Võ Quốc Lợi, sinh năm 1988, thạc sĩ quản trị kinh doanh, trường London Business (Vương quốc Anh) có kinh nghiệm 9 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Sau khi bổ nhiệm 3 phó tổng giám đốc mới, ban điều hành Kienlongbank có 8 thành viên, gồm tổng giám đốc và 7 phó tổng giám đốc.

Từ trái sang phải, ông Trần Ngọc Minh, ông Nguyễn Văn Minh, ông Võ Quốc Lợi. Ảnh: Kienlongbank.

Võ Quốc Lợi là con trai ông Võ Quốc Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT Kienlongbank, hiện là Chủ tịch HĐQT Dongtam Group, Cố vấn Kienlongbank). Ông Lợi sở hữu 4,7% vốn của Kienlongbank.
Theo thông tin từ ngân hàng, các công ty con, công ty thành viên của Dongtam Group hiện sở hữu 4,72% vốn của Kienlongbank. Tổng sở hữu của ông Lợi và các công ty con, công ty thành viên của Dongtam Group hiện là 9,41% vốn.
Trước đó, Kienlongbank thông báo chốt danh sách cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và tham dự họp ĐHCĐ bất thường. Thời gian họp cổ đông là tháng 1/2021. Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2020 tối đa là 2 thành viên. Hiện nay, HĐQT của ngân hàng có 6 thành viên. 
Trong tháng 10-11/2020, cổ phiếu KLB có loạt giao dịch thỏa thuận 128 triệu đơn vị từ 29/10 đến 20/11, tương đương 40% vốn ngân hàng.
Lũy kế 9 tháng, lãi trước thuế ngân hàng đạt 144,6 tỷ đồng, giảm 39%, tương đương 15% kế hoạch năm. Lãi sau thuế giảm tương đương, ở mức 115,6 tỷ đồng.  
Năm nay, Kienlongbank kỳ vọng sẽ xử lý xong cổ phiếu STB của Sacombank (HoSE: STB). Căn cứ nguồn tiền thu được, ngân hàng sẽ ghi nhận lại vào thu nhập trên báo cáo tài chính trong năm nay. Đây cũng là lý do chỉ tiêu lợi nhuận ngân hàng tăng cao trong năm nay.
Lãnh đạo ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục kế hoạch bán 176,4 triệu cổ phiếu STB và khả năng sẽ hoàn tất trong năm 2020. Tuy nhiên, vị này khẳng định ngân hàng sẽ không chốt giá bán thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu, dù đang cần thu hồi nợ xấu.
Chuyên mục: Tin tức

Call Now ButtonLiên hệ hỗ trợ!