DANH MỤC, LỘ TRÌNH NÂNG LOẠI VÀ HÌNH THÀNH MỚI ĐÔ THỊ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025

DANH MỤC, LỘ TRÌNH NÂNG LOẠI VÀ HÌNH THÀNH MỚI ĐÔ THỊ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025.
(Kèm theo Quyết định số: 988/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Kiên Giang).

STT

Tên đô thị

Hiện trạng 2016

Hiện trạng 2016Phân loại đô th

Phân loại đô thGhi chú

Cấp hành chính trực thuộc

Loại đô th

Đến 2020

2021- 2025

A

Các đô thị nâng loại:

Các đô thị nâng loại: 

1

Thành phố Rạch Giá

tỉnh Kiên Giang

II

II

I

Theo Quy hoạch vùng tỉnh.

2

Thị xã Hà Tiên

tỉnh Kiên Giang

III

III

II

3

Thị trấn Kiên Lương

huyện Kiên Lương

IV

IV

III

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh.

4

Thị trấn Hòn Đất

huyện Hòn Đất

V

V

V

Dự kiến tách huyện Hòn Đất thành 02 đơn vị hành chính cấp huyện.

5

Thị trấn Sóc Sơn

V

V

6

Thị trấn Minh Lương

huyện Châu Thành

V

IV

IV

Theo Chương trình PTĐT Quốc gia.

7

Thị trấn Giồng Riềng

huyện Giồng Riềng

V

IV

IV

Theo Chương trình PTĐT Quốc gia.

8

Thị trấn Tân Hiệp

huyện Tân Hiệp

V

IV

IV

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và Chương trình PTĐT Quốc gia.

9

Thị trn Gò Quao

huyện Gò Quao

V

V

V

Theo Quy hoạch vùng tỉnh.

10

Thị trấn Thứ Ba

huyện An Biên

V

V

V

11

Thị trấn Thứ Mười Một

huyện An Minh

V

V

V

12

Thị trấn Vĩnh Thuận

huyện Vĩnh Thuận

V

IV

IV

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và Chương trình PTĐT Quốc gia.

13

Đô thị Phú Quốc

huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

II

II

I

– Đô thị hải đảo.

– Điều chỉnh, bổ sung Chương trình PTĐT Quốc gia.

14

Đô th Hòn Tre

huyện Kiên Hải

V

V

V

Đô thhải đảo.

B

Các đô thị hình thành mới (theo Chương trình PTĐTQG đến năm 2020 có 03 đô thị):

15

Đầm Chít

huyện Giang Thành

V

V

Đô thị biên giới.

16

Tắc Cu

huyện Châu Thành

V

V

Đô th ven bin.

17

Thứ Bảy

huyện An Biên và huyện An Minh

V

IV

Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh.

18

U Minh Thượng

huyện U Minh Thượng

V

V

19

Thổ Chu

huyện Phú Quốc

V

V

– Đô thị hải đảo.

– Dự kiến thành lập huyện.

20

Thuận Hưng

huyện Giồng Riềng

V

Dự kiến tách huyện Giồng Riềng thành 02 đơn vị hành chính cấp huyện.

21

An Sơn (Nam Du cũ)

huyện Kiên Hải

V

– Đô thị hải đảo.

22

Li Sơn

huyện Kiên Hải

V

23

Xẻo Nhàu

huyện An Minh

V

– Đô thven biển.

Hệ thống đô thị

14

19

23

C

11 đô thị dự kiến sẽ hình thành ở các giai đoạn sau năm 2025: Thổ Sơn (Hòn Đất), Mỹ Lâm (Hòn Đất), Tân Khánh Hòa (Giang Thành), Vĩnh Phú (Giang Thành), Thạnh Đông A (Tân Hiệp), Thạnh Đông (Tân Hiệp), Cây Dương (Tân Hiệp), Định An (Gò Quao), Long Thạnh (Giồng Riềng), Bình Minh (Vĩnh Thuận), Nhà Ngang (U Minh Thượng).

 

 

Call Now ButtonLiên hệ hỗ trợ!