Đầu tư xây dựng đô thị Chợ Mới (An Giang)

Những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Mới đã tập trung đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị tại Thị trấn Chợ Mới, cho đến nay thì hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đô thị. Từ đó, giúp tốc độ đô thị hóa của thị trấn Chợ Mới ngày càng phát triển nhanh về kinh tế – xã hội.
Đầu tư xây dựng đô thị Chợ Mới (An Giang)
Thị trấn chợ Mới mở rộng gồm tỉnh lộ 942 kết nối các đô thị dọc bờ Tây sông Tiền, tuyến giao thông Quốc Gia N1, cùng các tuyến đường thủy quan trọng kết nối các cảng nước sâu trong tương lai. Tuyến tỉnh lộ 942 là tuyến đường bộ quan trọng trong việc giao thương hàng hóa, đây cũng là cầu nối giao thương quan trọng với các trung tâm thương mại trong tỉnh và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Đầu tư xây dựng đô thị chợ Mới
Chính quyền địa phương cũng cho biết, đến nay các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đều đạt và vượt nghị quyết đề ra, trong đó có ngành công nghiệp – tiểu thủ công, thương mại – dịch vụ được cho là ngành chủ lực để phát triển kinh tế. Hằng năm, thu hút hàng chục doanh nghiệp đầu tư vào công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội như nhà thi đấu đa năng, nhà thiếu nhi, nâng cấp các tuyến đường chính nối giữa Chợ Mới (An Giang) với hàng loạt các trung tâm thương mại trong và ngoài tỉnh này.
Rạch Ông Chưởng ở Chợ Mới (An Giang)
Nhìn qua, tốc độ phát triển kinh tế của thị trấn Chợ Mới liên tục đạt mức cao, cơ kết kinh tế có những bước chuyển biến tích vực, tăng tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp xuống nhằm đáp ứng sợ biến đổi khí hậu, tình trạng xâm nhập mặn. Đô thị Chợ Mới đang có những bước thay đổi đáng kể vê cơ cấu kinh tế theo sự phát triển phù hợp với quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Quy hoạch chung đến năm 2035 xác định đô thị Chợ Mới là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thương mại – dịch vụ.
Đẩy mạnh phát triển du lịch Chợ Mới
Chợ Mới sắp xếp, hình thành và phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ theo định hướng quy hoạch chung, đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, hạ tầng. Đảm bảo tính đồng bộ thống nhất về xây dựng cơ chế, chính sách, nâng cao quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Quan tâm phát triển đô thị tích hợp với phát triển bền vững, đô thị xạnh, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy những thế mạnh của khoa học công nghệ trong nghiên cứu ứng dụng để đáp ứng quản lý phát triển đô thị.
Qua đó, có thể biết được vấn đề đô thị hóa và tạo sức lan tỏa cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, tiếp tục phấn đấu đầu tư xây dựng hạ tầng theo tiêu chí đô thị cao hơn, nâng cao chất lượng sống của dân cư đô thị và phát triển theo hướng bến vững.
Call Now ButtonLiên hệ hỗ trợ!