Hậu Giang ban hành kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh theo 2 giai đoạn

Tỉnh Hậu Giang đề ra mục tiêu phục hồi nền kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, GRDP tăng từ 4,45% – 6,5%.

Ngày 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh đã ký ban hành Kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, tỉnh Hậu Giang cho phép mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh được hoạt động khi đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Việc mở cửa được thực hiện có lộ trình, tăng dần tỷ lệ. Thực hiện công tác quản lý bằng quy định chung, không ban hành thêm các loại giấy phép con.

Các ngành nghề kinh doanh, các loại hình dịch vụ không thiết yếu, tập trung đông người tại các nơi công cộng cần phải có các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thật cụ thể và chặt chẽ, đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 theo phân loại đối tượng và vùng dịch tễ an toàn thì mới được phép mở cửa, không có trường hợp ngoại lệ.

Về tiến độ triển khai thực hiện, Kế hoạch chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ khi kế hoạch được ban hành đến ngày 31/12/2021): Triển khai các giải pháp tập trung cần làm ngay, chặt chẽ, linh động, thận trọng nhưng không cứng nhắc, vừa làm vừa nghiên cứu, tiếp thu, điều chỉnh để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện nhanh nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nông hộ trên địa bàn Tỉnh sớm quay lại với hoạt động sản xuất kinh doanh. Chuẩn bị các giải pháp hỗ trợ kết nối tiêu thụ hàng hóa, nông sản trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Giai đoạn 2 (Từ ngày 1/1/2022 trở về sau): Đánh giá các nội dung đã triển khai trong giai đoạn 1, rút kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ tiếp theo trên cơ sở kết quả thực hiện các giải pháp đã thực hiện trong giai đoạn 1, từng bước tiến đến khôi phục hoàn toàn các hoạt động kinh tế trong điều kiện bình thường mới.

Tỉnh Hậu Giang đặt ra mục tiêu phục hồi nền kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, tạo nền tảng tăng trưởng vững chắc cho những năm tiếp theo.

Cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021 tăng từ 4,45% – 6,5%; GRDP bình quân đầu người 57 triệu đồng/người; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 800 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 16.900 tỷ đồng; tổng thu nội địa 4.010 tỷ đồng; phấn đấu đến ngày 31/12/2021, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt từ 95% đến 100% kế hoạch giao đầu năm.

Nguồn : báo đầu tư

Call Now ButtonLiên hệ hỗ trợ!