Để thực hiện 15 dự án mới với tổng diện tích quy hoạch là 121,6 ha, Kiên Giang sẽ thu hồi 121,3 ha.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Nghị quyết số 8063 về việc bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh này.
Theo đó, để thực hiện 15 dự án mới với tổng diện tích quy hoạch là 121,6 ha, Kiên Giang sẽ thu hồi 121,3 ha. Trong đó, đất trồng lúa hơn 35,7 ha, đất rừng phòng hộ 2,4 ha và 83,2 ha đất khác.
Trong 15 dự án nói trên có 2 dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp công cấp địa phương, 9 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, điện lực, công trình thu gom, xử lý chất thải và 1 công trình khu văn hóa.
Một số sự án lớn có thể kể tới như dự án đầu tư công trình đường bộ ven biển từ Hoàn Đất đi Kiên Lương (54 ha); dự án đường Minh Lương – Giục Tượng huyện Châu Thành (9,5 ha); dự án mở rộng Trung tâm văn hóa huyện An Minh (6,2 ha)…
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã có quyết định phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025, với tổng dự án kêu gọi đầu tư là 55. Trong đó có 3 dự án khu dân cư, khu đô thị mới đầu tư có sử dụng đất; 7 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa và 45 dự án nằm trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư.
Hải Nam

Theo Trí thức trẻ

Chuyên mục: Tin tức

Call Now ButtonLiên hệ hỗ trợ!