Trên địa bàn TP Cần Thơ, hiện có 75 dự án khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị mới (gọi tắt là dự án). Các dự án phần lớn được hình thành trước khi có Luật đất đai năm 2013 và trải qua nhiều giai đoạn, với cơ chế chính sách khác nhau, do nhiều cơ quan đầu mối quản lý khác nhau. Trong đó, có 50 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng; 25 dự án đã có chủ trương đầu tư đang hoàn thiện thủ tục pháp lý. Trong số 25 dự án đang hoàn thiện thủ tục pháp lý có 11 dự án được quyết định chủ trương đầu tư sau Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố năm 2018.

Thời gian qua, các chủ đầu tư dự án đã thực hiện các thủ tục pháp lý cơ bản đầy đủ theo quy định tại thời điểm triển khai dự án.

Một góc khu đô thị Nam Cần Thơ.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế khi nhiều dự án còn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến việc triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng, bàn giao kết thúc dự án. Một số dự án có tình trạng các công trình hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ. Tình trạng chủ đầu tư chưa thực hiện đúng trách nhiệm với người dân trong việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cũng dẫn đến quyền lợi của người sử dụng đất chưa được đảm bảo theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân là năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý dự án của một số chủ đầu tư còn hạn chế; một số chủ đầu tư chưa huy động đủ nguồn vốn theo quy định để đảm bảo năng lực tài chính thực hiện dự án đúng tiến độ. Một số dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuy diện tích chưa giải phóng mặt bằng còn lại rất ít. Việc thỏa thuận thu hồi đất, áp giá bồi thường không được sự đồng thuận của người dân dẫn đến tình trạng kéo dài dự án. Bên cạnh đó, do cơ chế, chính sách thay đổi; có những trường hợp phải lập lại hồ sơ giải phóng mặt bằng cũng dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện dự án.

UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát các dự án triển khai còn dang dở, dự án đã có chủ trương đầu tư nhiều năm nhưng chưa hoàn thành, kết thúc dự án… Các sở ngành hữu quan đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư. Do đó, UBND thành phố đã giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện quy chế phối hợp và phân công trong công tác quản lý nhà nước đối với các dự án khu đô thị mới, khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn; trình UBND thành phố xem xét ban hành, làm cơ sở để quản lý, theo dõi, đôn đốc suốt dòng đời dự án. Đối với dự án chậm triển khai và tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt dưới 50%, trong trường hợp dự án đã hết thời gian thực hiện, chủ đầu tư không tích cực triển khai hoặc không còn khả năng tiếp tục thực hiện, thành phố yêu cầu tham mưu, đề xuất thu hồi, giảm quy mô, diện tích và mời gọi nhà đầu tư mới. Song song đó, khu vực Nam Cần Thơ là nơi tập trung nhiều dự án khu đô thị, khu dân cư, tái định cư. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND quận Cái Răng cần có giải pháp hỗ trợ chủ đầu tư dự án tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Call Now ButtonLiên hệ hỗ trợ!