157 dự án nằm trong danh mục hạ tầng kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 trong tất cả các lĩnh vực vừa được ban hành.

Dự án hạ tầng cảng biến nước sâu Trần Đề là một trong những dự án hạ tầng giao thông đầu tư giai đoạn 2021-2025 được kêu gọi đầu tư nước ngoài.

Quyết định 1831/2021 về danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 vừa được ban hành.

Dự án cảng nước sâu Trần Đề dự kiến đón được tàu 100.000 tấn. Ảnh: Báo Sóc Trăng.

Theo đó, danh mục có 157 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 thuộc hạ tầng các lĩnh vực như giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng giáo dục và y tế,…
Hạ tầng giao thông gồm một số dự án như tuyến đường sắt đô thị (metro) số 4; cảng biển tổng hợp Hòn Khoai; đường sắt Trảng Bom – Hòa Hưng, tuyến đường sắt Thống Nhất; cảng biển nước sâu (cảng Trần Đề)…
Hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế gồm một số dự án như xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp phía Bắc huyện Bến Lức (Long An); xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định); xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hòa Ninh (Đà Nẵng).
Hạ tầng giáo dục và y tế gồm một số dự án như xây dựng bệnh viện đa khoa 1.000 giường thuộc dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; xây dựng Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội; nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) và Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên(Tuyên Quang).
Trong danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025, ngoài tên dự án còn nêu rõ mục tiêu dự án, địa điểm thực hiện, quy mô hoặc thông số kỹ thuật, tổng vốn đầu tư, hình thức đầu tư.
Bộ Kế hoạch & Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương xây dựng chi tiết nội dung thông tin dự án.
Ngoài ra, Bộ Kế hoạch & Đầu tư còn phải tổng hợp báo cáo Thủ tướng về tình hình xúc tiến các dự án thuộc danh mục cũng như rà soát, kiến nghị bổ sung hoặc điều chỉnh danh mục cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

Ngọc Hà

Nguồn: https://ndh.vn/thoi-su/thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-du-an-cang-bien-nuoc-sau-tran-de-1303057.html