Khu đô thị mới huyện Thới Lai đã được Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3002/QĐ-UBND  ngày 05 tháng 10 năm 2016. Và điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 5296/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017, Quyết định số 5381/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018. Đến nay, dự án đã bồi thường giải phóng mặt bằng đạt được 97,57 % diện tích đất quy hoạch được duyệt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã triển khai xây dựng đạt khoảng 90% khối lượng, các hạng mục nhà phố liên kế đã khởi công xây dựng được 130 căn nhà liên kế, đã hoàn thành được 85 căn. Dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai do Công ty Cổ phần Đầu tư CADIF làm chủ đầu tư.

 Vị trí và giới hạn khu đất:

Vị trí khu vực lập quy hoạch thuộc ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, có vị trí tiếp giáp như sau:

– Phía Đông: Giáp Khu hành chính huyện Thới Lai;

– Phía Tây: Giáp khu dân cư cặp kênh Xẻo Sào;

–  Phía Nam: Giáp đất ruộng của dân;

– Phía Bắc: Giáp Tỉnh lộ 922.

Quy mô diện tích: khoảng 9,81ha.

Dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai đã góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị huyện Thới Lai, tạo môi trường sống khang trang, văn minh, đồng thời kết hợp với các công trình chức năng hiện hữu góp phần tạo thành chuỗi không gian đa dạng và liên tục, tạo bộ mặt sinh động của thị trấn vùng sông nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội của thị trấn. Đồng thời góp phần xây dựng bộ khung phát triển của đô thị để huyện Thới Lai sớm đạt mục tiêu theo quy hoạch của thành phố về phát triển kinh tế xã hội huyện Thới Lai đến năm 2030.

Khu đô thị mới huyện Thới Lai đang trong giai đoạn hình thành.

Đến thời điểm này, đã triển khai thực hiện công tác chi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với kết quả thực hiện cụ thể như sau: Tổng giá trị bồi thường được phê duyệt: 76.518.962.478 đồng. Tổng số hộ dân nhận tiền bồi thường là 120/140 hộ dân. Tổng diện tích đã bồi thường là 94.940,7m2. Tổng số tiền đã chi bồi thường và chi tiền tạm cư cho hộ dân là 58.514.463.105 đồng. Diện tích đất thu hồi đạt được 97,29% diện tích đất quy hoạch đã được phê duyệt. Hiện tại, các hộ dân cạnh đường Tỉnh 922 là 57 hộ dân, bao gồm: 39 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, 27 hộ dân đã bàn giao mặt bằng, 12 trường hợp hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Còn lại 18 hộ dân chưa thực hiện nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng theo quy định.

Về chính sách tái định cư: (Căn cứ theo Quyết định số 5357A/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của UBND huyện Thới Lai về việc phê duyệt phương án chính sách tái định cư). Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng của dự án là 140 hộ dân và tổng số hộ dân đủ điều kiện được xét tái định cư là 63 hộ dân, bao gồm:

+ Đủ tiêu chuẩn xét giao nền tái định cư là: 22 trường hợp, (03 trường hợp chưa thực hiện bốc thăm nền tái định cư). Trong đó, hộ dân ở đường Tỉnh 922 là 10 hộ dân và vị trí còn lại là 12 hộ dân.

+ Đủ tiêu chuẩn xét mua nền tái định cư là: 41 trường hợp. Trong đó, hộ dân ở đường Tỉnh 922 là 29 hộ dân và vị trí còn lại là 12 hộ dân (14 trường hợp chưa thực hiện bốc thăm nền tái định cư ở Đường tỉnh 922).

+ Đã tổ chức bốc thăm nền tái định cư theo đúng quy định cho các hộ dân là 46 trường hợp và đã tổ chức bàn giao nền thực địa cho 30 hộ dân.

Kết quả đạt được trong công tác bồi thường và đầu tư hạ tầng khu tái định cư đã hỗ trợ hộ dân sớm ổn định cuộc sống, thúc đẩy dự án sớm hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tạo mỹ quan đô thị cho huyện Thới Lai.

T.K (baocantho)

Chuyên mục: Tin tức

Call Now ButtonLiên hệ hỗ trợ!